Technology

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ดีไหม? Barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับร้านค้าในปัจจุบัน

เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) จัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) ไปประมวลผลเกี่ยวกับการค้าการข่าย รูปแบบของข้อมูลบาร์โค้ดที่เราจะนำเครื่องอ่านไปใช้งานเป็นตัวเลขและตัวอักษร เพื่อให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสามารถอ่านค่าบาร์โค้ดในรูปแบบต่าง ๆ

โดยบาร์โค้ดจะมีอยู่ 2 แบบ คือ บาร์โค้ดแบบแท่ง 1D และ บาร์โค้ด 2D โดยเครื่องอ่านบาร์โค้ด ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงาน ด้วยเทคโนโลยี CCD Scanner เป็นเทคโนโลยีการอ่านบาร์โค้ดที่จะเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มีลักษณะเป็นตัวปืน

Barcode Scanner

โดยมีข้อดีในการใช้งานกลางแจ้งบริเวณที่มีแสงสว่าง แบบ Omnidirectional Scanner เป็นเครื่องอ่านแบบ Laser  ลักษณะการทำงานเหมือนกันแต่มีการฉายแสง Laser ออกมาหลายเส้นหลายทิศทาง มีลักษณะตัดกันไปมาเหมือนใยแมงมุม ทำให้เหมาะกับการอ่านบาร์โค้ดบนสินค้าซึ่งไม่ได้มีการติดตั้งตำแหน่งเดียวกันตลอด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด มีข้อจำกัดในการทำงาน คือเมื่อนำเครื่องอ่านบาร์โค้ดไปใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้คลื่นแสงที่ใช้ในการอ่านจะถูกหักเหได้ง่ายเมื่อแถบบาร์โค้ดมีการเปียกชื้น จะทำให้การอ่านข้อมูลในแถบบาร์โค้ดเกิดการผิดพลาดได้ แบบ Imager Scanner เป็นเครื่องอ่านที่ใช้หลักการในการจับภาพของรหัสบาร์โค้ดและใช้เทคนิคการประมวลผลภาพที่ทันสมัย

ทำให้ในการถอดรหัสบาร์โค้ด สามารถอ่านบาร์โค้ดที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ได้ อีกแบบคือ Laser Scanner เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มีทั้งแบบพกพาติดตัวและการติดตั้งอยู่กับที่ มีข้อดีที่สามารถอ่านข้อมูลบาร์โค้ดในระยะที่ห่างจากตัวบาร์โค้ดได้ การสแกนจะใช้แสง Laser สแกนผ่านกระจกและไปตกกระทบที่ตัวบาร์โค้ด เพื่ออ่านข้อมูลจากแสงสะท้อนที่ย้อนกลับมาที่ตัวรับแสง

โดยมากแล้วเครื่องอ่านบาร์โค้ดสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น ร้านค้าทั่วไป เพื่อสะดวกในการเช็คสินค้าคงเหลือรวมไปถึงการคิดเงิน เช็คสต็อกสินค้า เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด มีหลายรูป ทั้งแบบมีด้ามจับคล้ายปืน หรือบางแบบก็ฝังในแท่นของเครื่องเก็บเงินที่สามาถพบเห็นได้ตามจุดบริการขาย  Point Of Sale  รวมถึงมีใช้งานในสำนักงานทั่วไปที่มีการใช้งานอ่านบัตร ตอกบัตรพนักงาน

เครื่องอ่านบาร์โค้ดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมทั่ว เช่น โรงงานต่างๆ เหมาะสำหรับใช้งานหนักที่ต้องการความทนทานการทำงาน เครื่องอ่านบาร์โค้ดสำหรับกลุ่มงานเฉพาะทาง ที่มีใช้งานตามโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งจะมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดเฉพาะสำหรับทนต่อสารเคมี เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบมีสายคือเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่อาศัยสายสัญญาณในการรับส่งข้อมูล

Barcode Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ด

แบบไร้สายคือเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่อาศัยสัญญาณคลื่นวิทยุ ผ่าน WiFi หรือ Bluetooth ซึ่งระยะสัญญาณจะขึ้นอยู่กับ ความแรงสัญญาณ ต้นทุนเครื่องอ่านบาร์โค้ดสูง แต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน การเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ดทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง

เนื่องจากการเก็บข้อมูลที่ผิดพลาด การทำงานก็ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความแม่นยำ ในการเก็บข้อมูล อุปกรณ์ก็มีความทนทาน แข็งแรง บางครั้งเครื่องอ่านนี้จะติดตั้งภายในอุปกรณ์ของระบบเพื่อให้สามารถอ่านได้โดยอัตโนมัติ  อีกรูปแบบที่เราเห็นกันมาก จะฝังอยู่ที่โต๊ะแคชเชียร์ ตามห้างสรรพสินค้า ส่วนมากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมงานกัน กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดก็จะมี เครื่องปริ้นพกพา หรือที่เรียกว่าเครื่องปริ้นสลิป เมื่อเรายิงบาร์โค้ดของสินค้าเข้าระบบ จะมีการพิมพ์สลิปรายละเอียดรายการสินค้าพร้อมกับราคาสินค้าออกมา

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ด จาก planet-barcode.co.th