Sports

Sports

ข้อควรระวังในการว่ายน้ำ

สำหรับคนที่ชื่นชอบในกีฬาว่ายน้ำ วันนี้มี ข้อควรระวังในการว่ายน้ำ มาฝากสั้นๆ เพื่อให้ทุกคนได้ระมัดระวัง และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสระว่ายน้ำ

Read More
Sports

เรียนว่ายน้ำ ดีไหม มีประโยชน์อย่างไร จำเป็นกับโลกปัจจุบันแค่ไหน

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ไม่อยากลงน้ำ การเรียนว่ายน้ำ เพื่อให้ว่ายน้ำเป็น เอาตัวรอดทางน้ำได้ จึงจำเป็นสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย

Read More
Sports

ท่าว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรเชียง ท่าผีเสื้อ

ท่าว่ายน้ำ สำหรับคนว่ายน้ำ มีหลายท่า โดนท่าฟรีสไตล์ ว่ายท่านี้ ไม่ว่าจะเป็นที่สระใดก็ตาม ครูสอนว่ายน้ำ จะต้องสอนท่าฟรีสไตล์ให้คุณ ท่านี้เป็นท่าว่ายน้ำยอดนิยม ที่ทุกคนส่วนใหญ่ว่ายเป็น

Read More