เรียนว่ายน้ำ ดีไหม มีประโยชน์อย่างไร จำเป็นกับโลกปัจจุบันแค่ไหน

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ว้่ายน้ำไม่เป็น ไม่อยากลงน้ำ การเรียนว่ายน้ำ เพื่อให้ว่ายน้ำเป็น เอาตัวรอดทางน้ำได้ จึงจำเป็นสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย

Read more

ท่าว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรเชียง ท่าผีเสื้อ

ท่าว่ายน้ำ สำหรับคนว่ายน้ำ มีหลายท่า โดนท่าฟรีสไตล์ ว่ายท่านี้ ไม่ว่าจะเป็นที่สระใดก็ตาม ครูสอนว่ายน้ำ จะต้องสอนท่าฟรีสไตล์ให้คุณ ท่านี้เป็นท่าว่ายน้ำยอดนิยม ที่ทุกคนส่วนใหญ่ว่ายเป็น

Read more