Entertainment

Entertainment

ข่าวช็อกของวงการบันเทิงเกาหลี ซอลลี เสียชีวิต

มีรายข่าวจากสื่อเกาหลีว่าอดีตนักร้อง นักแสดง ซอลลี เสียชีวิต แล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 ตามเวลาประเทศเกาหลีใต้

Read More