Design

Design

ซองซาเช่ บรรจุภัณฑ์ซอง sachet ซองฟอยล์อะลูมิเนียม แบบฉีก ขนาดเล็ก

ซองซาเช่ บรรจุภัณฑ์ซอง sachet ที่ดี นอกจากสวยงามลงตัวแล้ว ควรเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ได้อย่างดี

Read More
Design

ซองฟอยล์ คือ อะไร ดีไหม มีสมบัติในการปกป้องสินค้าอย่างไร

ซองฟอยล์ คืออะไร มีที่มาอย่างไร และมีประเภทใดบ้าง มาศึกษาข้อมูลคร่าว ๆ เกียวกับซองฟอยล์ที่กำลังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมในปัจจบุัน

Read More
Design

บรรจุภัณฑ์ผลไม้ กล่องลูกฟูก ดีไหม สำหรับใส่ผลไม้ เพื่อการขายและขนส่ง

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้ ซึ่งเป็นเป็นผลไม้สด หรือผลไม้แปรรูป ที่จะต้องลงใน กล่องผลไม้ เพื่อขนส่งขาย เพื่อให้ผลไม้คงสภาพเดิมก่อนถึงมือลูกค้า

Read More
Design

เริ่มต้นธุรกิจด้วยกล่อง 100 ใบ ดีไหม

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก มีทั้งประโยชน์และโทษในตัว การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

Read More
Design

ถุงกระดาษ ดีไหม? สร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์

จะดีกว่าไหม ถ้าหันมาใช้ ถุงกระดาษ แทนถุงพลาสติก ที่ย่อยสลายยาก แล้วถุงกระดาษดีไหม ดีกว่าพลาสติกหรือเปล่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงกระดาษสำหรับใส่สินค้า เมื่อลูกค้ามาซื้อของ

Read More