เรียนว่ายน้ำ ดีไหม มีประโยชน์อย่างไร จำเป็นกับโลกปัจจุบันแค่ไหน

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ไม่อยากลงน้ำ การเรียนว่ายน้ำ เพื่อให้ว่ายน้ำเป็น เอาตัวรอดทางน้ำได้ จึงจำเป็นสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย

Read more