กีฬาว่ายน้ำ

Sports

ท่าว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรเชียง ท่าผีเสื้อ

ท่าว่ายน้ำ สำหรับคนว่ายน้ำ มีหลายท่า โดนท่าฟรีสไตล์ ว่ายท่านี้ ไม่ว่าจะเป็นที่สระใดก็ตาม ครูสอนว่ายน้ำ จะต้องสอนท่าฟรีสไตล์ให้คุณ ท่านี้เป็นท่าว่ายน้ำยอดนิยม ที่ทุกคนส่วนใหญ่ว่ายเป็น

Read More