กล่องผลไม้

Design

บรรจุภัณฑ์ผลไม้ กล่องลูกฟูก ดีไหม สำหรับใส่ผลไม้ เพื่อการขายและขนส่ง

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้ ซึ่งเป็นเป็นผลไม้สด หรือผลไม้แปรรูป ที่จะต้องลงใน กล่องผลไม้ เพื่อขนส่งขาย เพื่อให้ผลไม้คงสภาพเดิมก่อนถึงมือลูกค้า

Read More